POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


CINE SUNTEM?

Site-ul www.kadoly.ro este detinut si administrat de SC KADOLY SRL, cu sediul in Dumbravita, str Conac nr 60, ap 12, jud Timis, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J35/1031/2005.

Ca parte a responsabilității sale sociale, Kadoly SRL se angajează să respecte legile naționale si internationale privind protecția datelor. Această politică de protecție a datelor se bazează pe principii acceptate la nivel european și global privind protecția datelor.


CE DATE PRELUCRĂM?

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a Clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu sau de livrare, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.


CARE ESTE SCOPUL ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situațiile în care KADOLY S.R.L. va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele: inregistrarea unui cont de utilizator si abonarea la newsletter.

Crearea unui cont de utilizator

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia veți avea acces la produsele achiziționate, precum și la produsele oferite gratuit. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.
De asemenea, în timpul utilizării platformei www.kadoly.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutărilor Dvs., respectiv: articole citite, produse audio-video vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.
Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

Abonare la Newsletter
Scopul de prelucrare datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;


CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 • 1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresa de e-mail;
 • 2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • 3. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • 4. Servicii de curierat - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • 5. Servicii de trimite SMS - numărul de telefon;
 • 6. Servicii de procesare plăți online - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • 7. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;
 • 8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp;
 • 9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;


CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.


CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • - dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea KADOLY SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • - dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către KADOLY SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; KADOLY SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • - dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea KADOLY SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar KADOLY SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine KADOLY SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; KADOLY SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • - dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea KADOLY SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite KADOLY SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) KADOLY SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale KADOLY SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; KADOLY SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • - dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către KADOLY SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la KADOLY SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • - dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • - dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • - dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de KADOLY pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.


CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?

Aveti dreptul de a cere o copie a informatiilor detinute de noi prin formularea unei solicitari de acces. Pentru a solicita o copie a datelor detinute despre dumneavoastra sau pentru a va actualiza informatiile, contactati SC KADOLY SRL la adresa de mail info@kadoly.ro

Datele de natura personala detinute de catre SC KADOLY SRL sunt supuse conditiilor de Regulamentul UE 679/2016, care ofera persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informatii inregistrate, detinute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitari.

Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveti dreptul de a solicita SC KADOLY SRL, in calitate de operator de date cu natura personala, rectificarea, stergerea sau restrictionarea prelucrariidatelor personale referitoare la dumneavoastra.

KADOLY SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unităţii şi persoana responsabilă de IT (administrator, director general şi IT), fiecare dintre aceştia accesează baza de date cu propriul nume de cont şi parola. Toţi utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune în baza de date vor închide sesiunea . În cazul în care unul sau mai mulţi utilizatori sunt revocaţi din diverse motive conturile de acces se suspendă automat.

b. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de servici;

c. Orice operaţiune de colectare şi/sau modificare a datelor cu caracter personal de către utilizatori este înregistrat permanent (se înregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificării); de asemenea sunt înregistrate şi toate logările şi delogările tuturor utilizatorilor la baza de date;

d. La intervale de 24h se efectueaza o copie de siguranţă (backup) a bazei de date;

e. Computerele de la care se accesează baza de date a informaţiilor cu caracter personal au implementate soluţii de protectie antivirus, antispam şi firewall.

f. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizaţi pt această operaţiune şi numai în scopuri cerute de legile în vigoare (facturi, avize de însotire a mărfii, contracte comerciale).

Datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fişiere securizate, protejate de parolă, accesul din exterior la server făcându-se doar pe bază de IP. Informaţiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au au acces doar angajatii firmei care trebuie să respecte confidenţialitatea.


DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE

Conform Regulamentului 679/2016 - GDPR, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obtine accesand adresa http://dataprotection.ro

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de KADOLY S.R.L., conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.